COR-TEN® är ett höghållfast, låglegerat svetsbart konstruktionsstål med exceptionell väderbeständighet. Stålets kemiska sammansättning gör att det skapas ett rostskikt som täcker byggnaden utan att förändra de mekaniska egenskaperna hos stålet. Rostskiktet skyddar inte bara arkitektoniska stålprodukterna mot väder och vind, utan det ger också en unik finish som väcker uppmärksamhet. Det är dessutom mer miljövänligt än traditionellt stål.

Unika designegenskaper

Till skillnad från konventionella stål har väderbeständiga arkitektoniska stål en matt yta, som minskar typiska metallreflexer. Det distinkta bronsaktiga utseendet som förändras över tid allt eftersom som ytan åldras, skapas av väder- och klimatförhållandena på platsen. Denna oxideringsprocess garanterar att varje projekt är unikt.

Donica-Modula-stal-corten-Viridi-Space-5
Coten i trädgård

Långvarig oxideringsprocess

Först börjar stålet rosta på samma sätt som ordinärt stål när det utsätts för omväxlande våta och torra förhållanden. Men allt eftersom tiden går förvandlas rosten till ett skit som ändrar färg från orange-brunt i början till ljus- eller mörkbrunt.

Förändringstakten och den slutliga färgen på stålet är beroende av de atmosfäriska förhållandena platsen och graden av föroreningar. En svavelmättad atmosfär påskyndar oxideringen och resulterar i en mörkare patina. Återkommande cykler av våta och torra förhållanden påskyndar också rostbildningen.

Men om vädret är vått eller torrt hela tiden, bildas det ingen enhetlig patina. Av den anledningen bör väderbeständigt stål inte användas inomhus. Hela oxideringsprocessen tar vanligtvis mellan 2 och 6 år.