64
Kvalité

RK-Trapp har stor teknisk kompetens i stålarbeten och metallproduktion. Allt arbete projekteras i CAD , från beräkningsanalyser till produktionsmodell för tillverkningsunderlag till verkstad, och avslutningsvis montering. Vi driver projekt med höga krav både när det gäller effektivt lagarbete och fokusering på att uppnå högsta resultat.

33
Varför RK-Trapp

Vi tar ansvar för att alla våra produkter och utförda tjänster lever upp till våra kunders förväntningar. Vi vill ha ett nära samarbete för att kunna tillgodose de behov som uppstår. Vi är flexibla och kan snabbt ändra vår planering eller produktutförande efter kundens behov..

9
Certifierade enligt EN-1090-1

Alla tillverkare av byggsatser och komponenter för bärande stål- och aluminiumkonstruktioner ska CE-märka sina produkter. För att kunna CE-märka produkter måste tillverkaren vara certifierad. Det innebär att tillverkarens anläggningar och system för tillverkningskontroll (FPC) måste certifieras av ett anmält organ för att intyga samstämmighet med kraven i EN 1090-1

22
Långvariga relationer

Genom god kommunikation och hör krav på våra konstruktioner skapar långvariga kundrelationer. Detta gäller lika mycket för företag som privatpersoner.

RK-Trapp startade 2004 som enskild firma av Remi Kornela. Då efterfrågan, uppdragen och antalet medarbetare ökade omvandlades företaget till Aktiebolag år 2008. Idag har företaget ca 10 anställda och omsätter ca 12 mil kronor. Med tiden har vår utveckling gjort oss till ett specialiserat företag i branschen.

Vi har under våra år levererat till privatpersoner, företag och arkitektbyråer med fokus på att tillsammans med kunden ta fram trappor, räcken, staket eller balkonger som fungerar både praktiskt och stilmässigt. Genom att alltid sätta kundens behov och önskningar i fokus har vi fått fina kontakter och referenser. För att bibehålla relationer ställer vi stora krav på vår konstruktion och leverans men även på det bemötande som våra kunder får. Genom god kommunikation så har vi alla förutsättningar att skapa en långvarig kundrelation och leverera produkter som är över förväntan.

RK-Trapp är ett modernt företag med fokus på hög kvalitet, effektivitet och snabb behovsanpassling. Då vi är stolta över detta har vi beslutat oss att förlänga våra garantier från 2 år till 3 år. Självklart förutsätter det att våra kunder följer skötselråd och använder trappan enligt anvisningar. Garantin omfattar konstruktion, montage och upphängning

Ett av våra mål är att ständigt förminska miljöbelastning vid våra produktioner. Vi strävar efter att minska avfall och restprodukter genom att hushålla med energi, råvaror och transporter. Vi anser även att källsortering är en viktig faktor.

Om du har frågor eller inte kan hitta vad du söker är du alltid välkommen att höra av dig.