Remi Kornela

Produktions och kvalitetsansvarig

+46 (0) 768 99 96 02

remi@rksvets.com

VD

Sara Malmberg

Ekonomi, planering samt personalfrågor

+46 (0) 707 68 02 73

sara@rksvets.com

Ekonomi

Martin Kornela

Marknadsföring webb och sociala medier.

+46 733 84 46 24

martin@rksvets.com

Webb & IT

Besöksadress RK-Svetsmontage Vandstadsvägen 1 275 76 ÄSPERÖD

Postadress RK-Svetsmontage Ripavägen 22 275 76 ÄSPERÖD

0417 271 04

info@rksvets.com

www.rktrapp.com

https://www.facebook.com/rktrapp/

Alla fält med * är obligatoriska